Selvaz Topraklama Ölçümü


Yüksek gerilim şalt sahalarında arıza akımı meydana geldiğinde kısa devre  akımının büyüklüğüne ve topraklama durumuna göre çevresinde gerilim oluşacaktır. Yüksek gerilim şalt sahalarında topraklama sistemi kurulurken kısa devre akımları ve arıza anında oluşacak etki minumum olacak şekilde topraklama projelendirilmeli ve yapılmalıdır. Topraklama  sistemi kurulduktan sonra selvaz yöntemiyle adım gerilimi ve temas gerilimi ölçülmelidir.

Basit bir şekilde adım gerilimi oluşan kısa devre akımı sonucu insan vücudunda iki ayak arasında oluşan potansiyel gerilim, dokunma gerilimi ise arıza kaynağına temas halinde olan insan üzerinde meydana gelen arıza  kaynağı-insan-toprak arasındaki potansiyel farkıdır.

Alanında uzman mühendislerimiz tarafında şalt sahalarında selvaz yöntemiyle ölçümler yapılarak dokunma ve adım gerilimleri, toprak empedans ölçümleri yapılmaktadır. Ölçüm sonucundaki değerlendirmelerimiz IEC standartlarına göre yapılmakta ve raporlandırılmaktadır.