Topraklama Ölçümü


Topraklama elektrikli işletme araçlarının (generatör, transformatör,  motor,kesici, ayırıcı, direk, aydınlatma armatürü v.b.) aktif olmayan (normal işletmede gerilim altında olmayan) metal kısımlarının bir iletkenle toprakla birleştirilmesidir. Bu sayede cihaz üzerinde herhangi bir kaçak olması durumunda faz-toprak arızası sonucu koruma devresinin açması sağlanmaktır. Ayrıca kaçak veya başka nedenlerle oluşan potansiyel farklarının sıfırlanmasını sağlamaktır.

Topraklama başlıca üç amaçla yapılmaktadır.

- Koruma topraklaması

İnsanları tehlikeli dokunma gerilimlerine karşı korumak için işletme araçlarının aktif olmayan metal kısımlarının topraklanması.

- İşletme topraklaması

İşletme akım devresinin, tesisin normal işletilmesi için topraklanması.

- Fonksiyon topraklaması

Bir iletişim tesisinin veya bir işletme elemanının istenen fonksiyonu yerine getirmesi için yapılan topraklama. Yıldırım etkilerine karşı koruma, raylı sistem topraklaması, iletişim tesisleri işletme topraklaması

Topraklama çalışması yapmadan önce toprak özdirencinin belirlenmesi ve ona göre topraklama çalışmasının yapılması gerekmektedir. Koruma topraklamalarında yönetmelikte bir sınır değer bulunmamaktadır. Sınır değer hesabı sistemin türüne (TT, TN), eşdeğer değer üzerinde bulunan açma cihazlarına(sigorta türü), artık akım anahtarı(kaçak akım rölesi) bulunmasına göre mühendislerimiz tarafından hesaplanmaktadır.

Sanayi ve ticaret tesislerinde, konutlarda ekiplerimiz tarafından topraklama kurulumu ve periyodik topraklama ölçümü yapılmaktadır.